top of page
Annas Omtanke Transparent enkel.png

ANNAS OMTANKE

Boknings/Avbokningsregler 

Yogaklasser terminsvis köps och betalas som en enhet. Anmälan är bindande, om du får förhinder kan du överlåta platsen till annan person. Terminsavgift återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg. 

 

Om du får förhinder vid något tillfälle meddela mig så snart du vet, via sms till 070-6708603. Missad klass kan tas igen på annan schemalagd terminsklass i mån av plats. Önskar du ta igen missad klass behöver du höra av dig till mig, så hittar vi en lösning.

Engångsklasser, Event & Workshops: bokas per gång, anmälan är bindande. Skulle du få förhinder går det fint att överlåta platsen till en annan person. 

Yoga online: Köps som en enhet och är avsedda endast för enskilt bruk. Filmerna får inte delas vidare. Inloggningen är personlig och du har tillgång till materialet så länge du själv önskar. Du kan använda de inspelade klasserna var du vill, när du vill och hur många gånger du vill så länge de inte sprids. 

Coachsamtal: avbokas senast 24 h innan samtal till mail: hej@annasomtanke.com eller sms till 070-6708603. För samtal som avbokas senare sker debitering.

Personuppgiftspolicy hittar du hör.

bottom of page