top of page
Black on Transparent.png

ANNAS OMTANKE

Personuppgiftspolicy: 

Behandling av dina personuppgifter

I samband med att du kontaktar Annas Omtanke, Anna Melin med anledning av de tjänster jag erbjuder behandlar jag  personuppgifter om dig  i egenskap av kontaktperson och kund. Här nedan beskriver jag hur och varför jag Annas Omtanke, Anna Melin behandlar dina personuppgifter. Det framgår också vilka uppgifter jag behandlar, vilka rättigheter du har och vilket ansvar jag har. 

Vilka uppgifter behandlar jag? 

Annas Omtanke, Anna Melin behandlar uppgifter så som namn, mailadress, telefonnummer. Uppgifterna kommer från dig vid vår första kontakt som kan ske via kontaktformulär, dm på facebook el instagram, mail eller telefon. 

Vid samarbete kan jag komma att behandla ditt personnummer, då till kvitton för friskvård.

Personuppgiftsansvarig

Annas Omtanke, Anna Melin är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som beskrivs här i denna policy. Vid frågor vänligen kontakta mig på mail: hej@annasomtanke.com

Varför behandlar jag personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlar jag först som kontaktperson för att diskutera uppdrag och samarbeten, du är inte skyldig att lämna dina uppgifter men det kan komma att krävas om du vill köpa mina tjänster. 

Om du är kund hos mig behandlar jag dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla de tjänster du beställer och uppfylla mina åtagande i vårt avtal. Det kan också gälla kontakt kring fakturering och uppföljning. 

 

Annas Omtanke, Anna Melin behandlar också dina personuppgifter för att nå ut med information och marknadsföring som jag tror är av intresse för dig. Om du inte vill motta direktmarknadsföring vänligen meddela det mig på följande adress: hej@annasomtanke.com så upphör framtida utskick. 

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

Om du är kund hos mig behandlas dina personuppgifter av Annas Omtanke, Anna Melin för att fullgöra mitt avtal med dig. Hanteringen av dina personuppgifter sker för att kunna fullfölja de tjänster du beställt och de avtal som ingåtts mellan dig och Annas Omtanke, Anna Melin. I de fall ditt namn förekommer i fakturor eller andra handlingar behandlas dina uppgifter för det ändamålet och med stöd av bokföringsrättsliga förpliktelser.

 

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas så länge avtalsperioden fortgår för de ändamål som avtalet innefattar, därefter upphör personuppgiftsbehandlingen för detta ändamål. 

Efter avslutat kundförhållande behandlar Annas Omtanke, Anna Melin fortsatt sådana personuppgifter som förekommer i vårt räkneskapsmaterial. Anledningen till det är att jag enligt bokföringslagen sparar räkneskapsmaterial i sju år efter räkneskapsårets utgång.

Dina rättigheter

Du kan när som helst begära ett registerutdrag från mig Annas Omtanke, Anna Melin för att ta del av vilka uppgifter jag behandlar om dig. Du har även rätt att begära rättelse (att jag korrigerar felaktiga uppgifter), radering (att jag tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas), begränsningar (att jag i någon del upphör med behandling av dina personuppgifter) samt rätt att få de uppgifter jag behandlar om dig överflyttade i ett strukturerat, allmänt använt maskinläsbar form om du vill överföra dem till annan aktör. 

Vill du nyttja dina rättigheter kontakta mig på hej@annasomtanke.com

Klagomål

Om du har något klagomål kring behandling av dina personuppgifter hos mig Annas Omtanke, Anna Melin kontakta mig på hej@annasomtanke.com

Du har även rätt att framföra klagomål gällande min behandling av dina personuppgifter till tillsynsmyndigheten Datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se)

 

Cookies

Jag använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, och används till att analysera hur besökare använder webbsidan. Det finns två olika typer av cookies; temporära och sådana som lagras på din dator. De som lagras på din dator används exempelvis för att visa upp vad som är nytt på en hemsida sedan du sist var där. I cookien står då senaste besöksdatum.Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Funktionen för att anpassa webbplatsen för bättre läsbarhet fungerar inte heller utan cookies.Om du inte längre vill att cookies ska lagras på din dator, eller att dina besök på vår webbsida ska visas i statistiken på google analytics så kan du installera ett opt-out tillägg till din webbläsare.

 

bottom of page